V4

Agentura CzechTourism realizuje ve spolupráci s národními turistickými centrálami zemí Visegrádské čtyřky (V4) – Maďarskem, Polskem a Slovenskem jednotnou turistickou propagaci pod hlavičkou Discover Central Europe, jejímž cílem je rozvoj příjezdového cestovního ruchu ze vzdálených trhů do regionu střední Evropy.
Slide 1
Spolupráce visegrádských zemí slaví v letošním roce 25. výročí působení, aktivity na podporu příjezdového cestovního ruchu probíhají od roku 2003. Čtveřice středoevropských zemí se společně prezentuje jak na tradičních zdrojových trzích v USA, Rusku, Japonsku, Indii, Číně tak v nových zdrojových teritoriích s dobrým příjezdovým potenciálem – v jihovýchodní Asii (Singapur, Malajsie, Indonésie, Thajsko, Filipíny), v Latinské Americe, Jižní Koreji a regionu SNS. 

Produktově je společná marketingová kampaň V4 orientována na klasická i nová komunikační témata - středoevropská města, kulturu a historii, památky UNESCO, lázeňství, zdravotní turismus, gastronomii, zážitkovou a luxusní dovolenou.
K propagaci středoevropského regionu využívají země V4 škálu on-line a off-line marketingových nástrojů, které jsou zaměřeny primárně na segment B2B – webovou prezentaci, on-line kampaně, prezentace a workshopy, studijní cesty. 

Informace a společné materiály o regionu zemí V4 jsou k dispozici rovněž v elektronické podobě na webovém portálu www.discover-ce.eu.