Výzkum a data

DomůVýzkum a data
Strategické výzkumy, analýzy a komentáře Institut turismu agentury CzechTourism

Institut turismu agentury CzechTourism pravidelně analyzuje, zpracovává a komentuje data cestovního ruchu. Agentura CzechTourism pro tento účel zadává a v kooperaci s partnery zpracovává vlastní výzkumy (např. tracking domácího a příjezdového cestovního ruchu, mystery shopping turistických informačních center, názory rezidentů na cestovní ruch v dané destinaci), popř. uvádí do souvislostí data třetích stran (platební bilance České národní banky, statistiky cestovního ruchu Českého statistického úřadu aj.). 

Aktuální trendy jsou prezentovány na každoročním Fóru cestovního ruchu.

Institut turismu nabízí partnerům spolupráci na strategických analýzách a výzkumech v oblasti cestovního ruchu.  

Poptejte u nás svůj výzkum!

Veškeré výzkumy, analýzy a data jsou zdarma přístupné na webu tourdata.cz