Zasedla Rada pro strategii

DomůAktualityZasedla Rada pro strategii
Ve čtvrtek 22. 10. zasedl nejvyšší poradní orgán agentury CzechTourism. Společně s partnery projednal dlouhodobé i akční cíle národní centrály, vycházející především z právě finalizované Strategie agentury CzechTourism a destinace Česká republika 2021 – 2025.

Agentura pozvala do poradního orgánu nové členy - náměstka MZV ČR pro řízení sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce Martina  Tlapu, ředitele odboru Komunikace MPO ČR a Národního marketingového týmu ČR Robina Čumpelíka, předsedu podvýboru pro cestovní ruch PSP ČR Jakuba Jandu či  zástupce všech čtyř národních produktových řad: kulturní turismus -generální ředitelku Národního památkového ústavu Naděždu Goryczkovou (zasedala v Radě již v předchozích letech), aktivní turismus – předsedu Národní sportovní agentury Milana Hniličku, lázeňství – viceprezidenta Svazu léčebných lázní Martina Plachého, kongresový turismus – ředitele Prague Convention Bureau Romana Mušku.

Členy Rady pro strategii dále jsou: ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová, náměstek sekce pro řízení Regionálního rozvoje MMR ČR David Koppitz, ředitel CzechTourism Jan Herget, prezident České Unie cestovního ruchu Viliam Sivek, zástupce Svazu měst a obcí ČR Martin Pikous, zástupce Asociace krajů ČR Jaromír Polášek, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza, předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř, člen představenstva a obchodní náměstek Českých drah Jiří Ješeta . Přizvanými členy Rady jsou ředitelé odborů agentury CzechTourism a významní partneři ( v závislosti na projednávaných tématech).

Rada pro strategii bude zasedat čtyřikrát ročně.

Hlavním tématem říjnového setkání bylo především představení Strategie agentury CzechTourism, která vznikla po sérii vyjednávání s partnery agentury (zástupci podnikatelů, regionů, významných profesních organizací, veřejné sféry aj.) Hlavními prioritami Strategie jsou digitalizace, transparentnost a efektivní pomoc podnikatelům a regionům. Strategie obsahuje dvě části – firemní (zaměřená na rozvoj samotné národní turistické centrály) a destinační (zaměřená na rozvoj značky Česká republika coby destinace cestovního ruchu). Diskuze proběhla i nad konkrétními akčními cíli – především flexibilitou a timingem připravovaných marketingových kampaní (s ohledem na Covid – 19) a schopností agentury na okamžité výzvy a změny v možnostech cestování reagovat. Širší diskuze naopak obsáhla včlenění destinační značky do konceptu Country for a Future a řešení aktuální problematiky sítě zahraničních zastoupení ČR.