Projekt e-Turista

Projekt e-Turista

DomůProjekt e-Turista
Projekt e-Turista sníží administrativní zátěž podnikatelům v cestovním ruchu, přinese data o turistech v České republice v reálném čase a usnadní výběr místních poplatků.
Projekt e-Turista bude financován z Národního plánu obnovy, kde je na jeho realizaci alokováno třicet miliónů korun. Funkční systém s napojením na ubytovatele by měl být dokončen do konce roku 2024. Stěžejní úvodní fáze projektu zahranuje především odborné diskuze napříč dotčenými resorty, s podnikateli a v neposlední řadě se samotnými obcemi.

V rámci projektu e-Turista dojde k vytvoření legislativního prostředí a systému pro registraci hostů ubytovacích zařízení, který bude v reálném čase generovat informace o počtech a složení domácích i zahraničních turistů, a zároveň bude sloužit i jako rozhraní pro platbu místních poplatků z pobytu a odesílání povinných hlášení cizinecké policii.

„V současné době podnikatelé v cestovním ruchu nevidí, kolik se vybere a kam směřují příjmy z místních poplatků v obci, ve které podnikají. Současně mnoho obcí místní poplatky kvůli administrativní zátěži vůbec nevybírá. Jedním z cílů projektu e-Turista je poskytnout obcím jednoduchý nástroj pro jejich výběr,“ říká Jan Herget ředitel CzechTourism a doplňuje: „Přál bych si, aby projekt eTurista pomohl městům zbohatnout z cestovního ruchu a současně, aby obce část takto získaných financí věnovala zpět na podporu místních podnikatelů.“  


           

Děkujeme za konzultace a kooperaci na projektu: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo vnitra ČR. 

Projektový tým

 
Ing. Jaromír Polášek projektový manažer 
polasek.j@czechtourism.cz

Ing. Petr Janeček, Ph.D. vedoucí Institut turismu CzechTourism 
janecek@czechtourism.cz

Přínosy projektu

Obecné přínosy projektu e-Turista

 • zefektivnění sběru a reportování dat a digitalizace výběru poplatku z pobytu
 • snížení administrativní zátěže provozovatelů ubytovacích zařízení
 • zpřesnění informací o návštěvnosti ČR a v přenesené míře i operativní dostupnost informací pro hodnocení ekonomického dopadu cestovního ruchu na regionální i národní ekonomiku
 • projekt je dalším krokem k digitalizaci turismu, která je v současnosti celosvětovým trendem a součástí státní strategie

Konkrétní přínosy projektu e-Turista


Pro obce
 • efektivní nástroj pro výběr místních poplatků
 • přístup do online systému a kompletní přehled o ubytovaných hostech (v anonymizované podobě) v reálném čase
Pro ubytovatele
 • jedno místo pro registraci hostů
 • automatizovaná kniha návštěv
 • pravidelné aktualizace dle platných předpisů
 • automatizovaný výpočet turistické taxy
Pro turismus/aktéry cestovního ruchu/organizace destinačního managementu
 • jednoduchý a jednotný sběr údajů o registrovaných turistech
 • automatizované doručování údajů do národních institucí
 • soupis poskytovatelů ubytování
 • vlastní reporty s ukazateli cestovního ruchu v reálném čase