Marketingové aktivity pro podnikatele

DomůMarketingové aktivity pro podnikatele

Formy spolupráce mimo destinační managementy

 

Inzerce na webových portálech pro domácí a příjezdový cestovní ruch

 

Agentura CzechTourism nabízí všem pořadatelům akcí konaných na území České republiky a všem subjektům cestovního ruchu možnost inzerovat napřímo na jejích webových portálech.
Domácí cestovní ruch: Pořadatelé kulturních, sportovních i společenských akcí mohou využít bezplatné inzerce na www.kudyznudy.cz,
Příjezdový cestovní ruch: subjekty působící v cestovním ruchu mohou při splnění kritérií inzerovat na desetijazyčném portále pro příjezdový cestovní ruch visitczechrepublic.com.

Seznamte se s pravidly inzerce
 

Press, fam a influencer tripy

Zapojte svůj hotel/penzion/restauraci/turistický cíl do našich marketingových aktivit díky spolupráci se zahraničními novináři, influencery a touroperátory

Seznamte se s pravidly spolupráce a nabídněte svůj turistický cíl k propagaci
 

Značení významných turistických cílů

Chcete, aby byl váš kulturní či turistický cíl označen cedulí na silnici 1. třídy? Seznamte se s našimi metodickými pokyny

Podnikáte v cestovním ruchu a chcete se zapojit do našich marketingových kampaní? Máte svůj hotel, restauraci, turistický cíl a chcete je zviditelnit pro českou nebo zahraniční klientelu?

CzechTourism propaguje všechny kraje a regiony České republiky. Konkrétní turistické cíle zařazuje do svých kampaní na základě pravidelné spolupráce s destinačními managementy. 

Destinační management (DMO) je prodlouženou rukou národní turistické centrály v regionech. Pomocí krajských, oblastních i lokálních managementů cestovního ruchu agentura sbírá požadavky tamních podnikatelů, provozovatelů turistických cílů a dalších partnerů a zahrnuje je do své strategie. Agentura zároveň pomocí destinačních managementů informuje regionální subjekty o aktuálních i nadcházejících projektech. Vytváří to efektivní spolupráci mezi všemi subjekty cestovního ruchu.  

V turistických regionech, kde neexistuje destinační management s působností pro území celého kraje, plní tuto funkci krajský úřad. Koordinátor zajišťuje pomoc v předem dohodnutých činnostech, např. při zajištění programu pracovních cest pro novináře či cestovní kanceláře nebo stanovení profilu návštěvníka. Agentura proto pořádá pravidelná pracovní setkání s krajskými koordinátory cestovního ruchu. CzechTourism poté na základě schůzek s destinačními managementy svolává pravidelné partnerské workshopy. Při nich se k jednotlivým tématům, turistických cílům i marketingovým nástrojům daného roku vyjadřují partneři z veřejné správy, profesní organizace cestovního ruchu i spolupracující subjekty. Nejvyšší strategickým poradním orgánem agentury je Rada pro strategii.


V případě zájmu o propagaci vašeho turistického cíle v našich marketingových aktivitách kontaktujte

1. lokální destinační společnost (existuje-li ve vaší oblasti)
2. oblastní destinační společnost (existuje-li ve vaší oblasti)
3. krajského koordinátora cestovního ruchu

Svůj nejbližší kontakt naleznete v naší interaktivní mapě 

Mapa DMO a kontakty