Marketingové aktivity pro destinace

DomůMarketingové aktivity pro destinace
Zviditelněte svá města, kraj i turistické cíle v našich marketingových kampaních po celém světě

Jste destinací cestovního ruchu (město, oblast, kraj, územní celek...) a chcete se zapojit do našich marketingových kampaní? CzechTourism propaguje všechny kraje a regiony České republiky. Konkrétní turistické cíle zařazuje do svých kampaní na základě pravidelné spolupráce s destinačními managementy.

Destinační management (DMO) je prodlouženou rukou národní turistické centrály v regionech. Pomocí krajských, oblastních i lokálních managementů cestovního ruchu agentura sbírá požadavky tamních podnikatelů, provozovatelů turistických cílů a dalších partnerů a zahrnuje je do své strategie. Agentura zároveň pomocí destinačních managementů informuje regionální subjekty o svých aktuálních i nadcházejících projektech. Vzniká tak efektivní spolupráce mezi všemi subjekty cestovního ruchu.
V turistických regionech, kde neexistuje destinační management pro území celého kraje, plní tuto funkci krajský úřad. Koordinátor zajišťuje pomoc v předem dohodnutých činnostech. Např. pomoc při zajištění programu pracovních cest pro novináře či cestovní kanceláře nebo stanovení profilu návštěvníka. Agentura proto pořádá pravidelná pracovní setkání s krajskými koordinátory cestovního ruchu. CzechTourism poté na základě schůzek s destinačními managementy svolává pravidelné partnerské workshopy.  Při nich se k jednotlivým tématům, turistických cílům i marketingovým nástrojům daného roku vyjadřují partneři z veřejné správy, profesní organizace cestovního ruchu i spolupracující subjekty. Nejvyšším strategickým poradním orgánem agentury je Rada pro strategii.

 

V případě zájmu o propagaci vaší destinace kontaktujte  

 

1. lokální destinační společnost (existuje-li ve vaší oblasti)
2. oblastní destinační společnost (existuje-li ve vaší oblasti)
3. krajského koordinátora cestovního ruchu


Svůj nejbližší kontakt naleznete v naší interaktivní mapě: Mapa DMO a kontakty (připravujeme)
 

Vaše destinace se pro účast na marketingových aktivitách CzechTourism může certifikovat

 

Roztřídění organizací destinačního managementu agentura CzechTourism spustila v roce 2018. Cílem bylo zkvalitnit výkon a efektivitu činností právě destinačního managementu a zvýšit kvalitu a efektivitu marketingových aktivit.

Roztřídění má podobu normy, která definuje minimální požadavky na činnost organizací destinačního managementu (DMO). Vymezuje 4 kategorie DMO: lokální, oblastní, krajskou a národní, přičemž národní kategorii reprezentuje právě CzechTourism.

 

Press, fam a influencer tripy

Zapojte svůj hotel/penzion/restauraci/turistický cíl do našich marketingových aktivit díky spolupráci se zahraničními novináři, influencery a touroperátory

Seznamte se s pravidly spolupráce a nabídněte svůj turistický cíl k propagaci
 

Značení významných turistických cílů

Chcete, aby byl váš kulturní či turistický cíl označen cedulí na silnici 1. třídy? Seznamte se s našimi metodickými pokyny

Další spolupráce

V případě zájmu o spolupráci na dalších, výše nejmenovaných projektech se zahraničními zastoupeními kontaktujte manažera na centrále agentury CzechTourism, který má dané zahraniční trhy (ve své gesci) na starost.